Egyptische zonnegroet en Inzicht yoga

 

Egyptische zonnegroet

Ik wil deze blog deze keer beginnen met een serie fysieke oefeningen die we ook regelmatig in de les doen: De Egyptische zonnegroet Het is raadzaam om de oefeningen eens heel aandachtig te lezen en ze daarna in een rustig uit te voeren met aandacht voor wat je ervaart. Het is een lichtere uitvoering van de gewone zonnegroet, maar ze activeert wel het hele lichaam met voorwaartse buigingen en torsie.

 

 

1. Ga zo gemakkelijk mogelijk rechtop staan en druk je handpalmen, inademend stevig voor de borst tegen elkaar. De duimen raken daarbij het hartcentrum (onderzijde van het borstbeen). Hierbij spannen alle spieren van het lichaam aan. Houd deze spanning enkele seconden vast en laat dan op de uitademing los; waarbij de handen gevouwen blijven. Herhaal dit drie keer.

2. Zwaai inademend de armen naar voren en omhoog en druk hierbij je bekken licht naar voren.Het is van belang naar je handen te blijven kijken: het hoofd buigt dan gemakkelijker achterover en de inademing wordt dieper. Deze diepe inademing zal door de sterke rek aan de voorzijde van het lichaam naar de onderbuik gestuurd worden.

3. Terwijl je uitademend naar voren buigt, breng je je armen naar voren en plaats je die op de grond. Houd de hielen plat. Het is niet van belang hoe diep je door de knieën gaat.

4. Kom weer omhoog op een inademing, gebruik makend van de opwaartse kracht vanuit de voetzolen en benen (dus beslist niet met behulp van je rug). De armen komen via de zijkanten van het lichaam boven het hoofd weer bij elkaar, met de handpalmen naar elkaar toe. Door het lichaamsgewicht grotendeels op de voorvoet en de tenen te houden, versterken we de oprichtreflex. Dit is een aangeboren reflex die mooi te zien is bij jonge kinderen. Het lichaamsgewicht drukt meer op de voorzijde van de voet dan op de hak. De oprichtreflex zorgt ervoor dat er een evenwichtige spanningsopbouw in ons lichaam ontstaat: voornamelijk in bil- en buikspieren.

5. Buig uitademend zijwaarts naar rechts; met de armen langs de oren. Houd op de uitademing de maximale strekking in de wervelkolom vast en laat de handen een zo hoog mogelijke boog beschrijven. Daarmee strekt de linker flank optimaal, zonder dat de rechter zwevende rib tegen de bekkenrand bekneld raakt.Kom uitademend weer omhoog. Daarna uitademend naar links en inademend weer naar het midden.

6. Kom uitademend weer omhoog. Daarna uitademend naar links en inademend weer naar het midden. Herhaal 5 en 6 nog een keer.

7. Buig dan op een lange uitademing vanuit het bekken met een rechte rug naar voren. Houd de benen het liefst gestrekt en je neus zo dicht mogelijk naar de knieën. Zet je handen voor je op de grond en profiteer aan het eind van je uitademing van de rek aan de achterzijde van je lichaam.

8. Kom dan inademend en soepel bewegend in omgekeerde volgorde weer overeind: de armen nu recht naar voren.

9. Maak vanuit die houding uitademend een torsie naar rechts. Houd je hoofd goed rechtop met je ogen horizontaal en kijk zover mogelijk naar rechts voorbij de achterste hand. Draai inademend weer naar het midden. De bewegingen in de wervelkolom worden mede gestuurd door de oogbewegingen; kijken naar rechts versterkt de rotatie naar rechts. Voer de rotatie de eerste keer uit door naar de achterste hand te kijken; en voor de tweede keer voorbij de achterste hand te kijken. Om dit sturingsmechanisme van de ogen op een andere manier te illustreren: kijk naar rechts en draai je hoofd naar links.

10. Vervolgens uitademend in een torsie naar links. Herhaal 9 en 10 nog een keer en let op een verschil tussen de eerste en tweede keer en op een mogelijk verschil tussen links- en rechtsom. Deze torsies zijn voor iedereen veilig. En ze hebben een mobiliserend en dus vitaliserend effect op de kleine spiertjes rond de wervelkolom.

11. Breng vanuit de tweede torsiestand naar links alléén de rechterarm naar rechts en draai het hoofd naar het midden.

12. Breng vervolgens op een zuchtende uitademing (alsof je stoom afblaast) de armen losjes gebogen omhoog, waarbij de handen ontspannen naar beneden hangen. Zak hierbij iets door de knieën.

13. Zwaai dan inademend de armen krachtig zijwaarts naar achteren en terwijl je de borstkas opent, begroet je de zon.

14. Terwijl je uitademt, buig je door je knieën; breng je de armen naar voren en plaats je de handen op de grond. Houd de hielen plat.

15. Kom dan krachtig inademend weer omhoog en zwaai de armen zijwaarts naar achteren en omhoog.

16. Breng uitademend de handen voor de borst bij elkaar en plaats de handpalmen ontspannen tegen elkaar met de duimen weer tegen het borstbeen en ervaar de uitwerking van de hele oefening.

 

De staande driehoek.

Om goed te aarden en de onderrug te ontlasten. Je neemt een flinke spreidstand aan. Armen langs het lichaam, niet ervoor. Staart/kroonpunt tegengesteld lengen. Navel zacht naar de wervelkolom halen en staartje laten vallen. (Slechts een kleine holling in de rug).

Het is belangrijk dat je adem moeiteloos het bekken tot op de bekkenbodem in en uitstroomt. Houdt het enige tijd vol zodat de onderrug vanzelf ontspant.

Inzicht yoga

Dit is een van de acht ‘takken van Yoga’ van Patangali. Je kunt ze zien als een soort boom met takken en zijtakken. Naar mijn mening hebben ze een universele waarde en zijn ze niet aan een religie gebonden. Je vindt delen ervan tegenwoordig, in een moderne vorm, ook terug in de mindfulness beoefening. De takken geven, soms heel concreet, adviezen en zetten je aan tot nadenken. Met als doel om je bewust te worden van wat je belemmert om het zuivere en goede in jezelf te ervaren. Maar ook om de dingen te doen, die gedaan moeten worden. En ze adviezen om vredig te kunnen leven.

Ik zal hier alleen de eerste tak behandelen: Yama. De regels voor sociaal gedrag.

Yoga houdt zich nl. niet alleen bezig met het inzicht wie je bent maar ook met de relatie tussen jou en je omgeving. Yama bestaat uit de volgende vijf zijtakken.

  1. Ahimsha of geweldloosheid
  2. Satya of eerlijk spreken
  3. Brahmacharya of gepaste sexualiteit
  4. Asteija of eerlijk zijn
  5. Aparigraha of edelmoedigheid.

Op de laatste twee wil ik kort ingaan omdat ze in deze tijd zeker inspirerend en van belang kunnen zijn.

Astija betekent het laten varen van de gedachte/conditionering dat dingen buiten jezelf veiligheid en geluk brengen. Daarvoor oefen je in onthechten en niet-vastklampen….loslaten. Zo kun je gehecht zijn aan een beeld dat anderen van je hebben. Jij voelt dat het niet meer klopt, maar je wil anderen niet teleurstellen… …. Hun waardering is belangrijker voor je. Maar ben je eerlijk naar jezelf op dat moment? Een gebrek aan eerlijkheid heeft bijna altijd voort uit angst om ‘je gezicht’ te verliezen (of geld, liefde, positie, of macht). Consumeren en materieel gewin zijn zo belangrijk geworden door veiligheid en geluk buiten jezelf te zoeken……

Edelmoedigheid, aparigraha, is de laatste yama en betekent dat je niet vanuit ego maar vanuit ‘Gewaarzijn’ (Bewustzijn ) handelt. Een beperkt ‘gewaarzijn’ of bewustzijn begrenst en benauwt. Je kunt dat zelf zowel fysiek als geestelijk ervaren. Als je in aparigraha geworteld bent, verlies je de gehechtheid aan het vergaren van materiele zaken. Dat betekent zeker niet dat je niet mag genieten of verlangen. Maar je zit niet gevangen in ‘verlangen naar’ en vooral niet in het moeten hebben van hetgeen waar het verlangen op gericht is.

Krishnamurti, een inspirerend leraar, vergelijkt wars van godsdienst, de menselijke conditionering met een computer. Het verstand is geprogrammeerd. Die programmering is het resultaat van onze omgeving, familie, cultuur en opvoeding. Als we ons daarmee identificeren geeft dat houvast maar ook ongemak en onvrijheid. We zijn veel meer dan een aantal overtuigingen gekoppeld aan een ego. Krishnamurti legde steeds de noodzaak op zelfkennis en op het begrijpen van nationalistische en religieuze conditionering. Hij wees altijd op het belang van openheid en van “die enorme ruimte in de geest”.

Als we vrij willen zijn, eerlijk (Astija) edelmoedig (aparigraha), in de hierboven beschreven betekenis, dan betekent het dat we bewust moeten zijn van conditioneringen/overtuigingen en wat deze met ons doen. Tijdens het mediteren maar ook bij het doen van oefeningen en in je dagelijkse leven, kun je ze vanaf een afstandje, als een getuige met een ruime geest, leren observeren. Het is in je eigen belang om te onderzoeken hoe bepaalde overtuigingen in je leven doorwerken. Er zijn er vast enkele bij die je los kunt laten omdat ze je niet echt gelukkig maken…………

Margritte

Sla je overtuigingen, als grote wolken nieuwsgierig gade. Dat geeft inzicht.

Laat ze aan je voorbij gaan. Jij bent de blauwe lucht. Ruim en open.

Jij hebt een keuze of je aan je overtuiging vast houdt of hem loslaat…….

Je gaat vervolgens met de aandacht naar het lichaam en ervaart daar erkennend de sensaties die de gedachte heeft opgeroepen. Roept dat erg veel weerstand op, neem dat dan waar. Ook dat is prima…Bij heftige emoties is acceptatie soms teveel gevraagd. Je kunt dan met aandacht naar de sensaties van de weerstand in het lichaam gaan. Zo leer je op een andere manier met weerstand omgaan: Uit het hoofd, in het lichaam. Je hebt dan geen…borrel, chocola, muziek, erkenning van een vriendin/vriend of nieuw jurkje nodig ….. Je bent eerlijk naar jezelf en vangt jezelf op en kunt echt genieten van die dingen die anders enkel afleiding zijn.

De Yoga-sutra’s van Patangali en ook de Bhagavad Gita vormen de bronnen van Yoga die alle verschillende yoga- systemen overkoepelen. De Bagavad Gita is een deel van het beroemde Indische epos de Mahabharata. Heel inspirerend, juist ook in deze tijd! De Gita legt de kern van Yoga uit.

Jenneke van Doorn

oktober 2016

Hosting door Studio Projectie