1,2,3,4,5,6,7….Verbonden

 “The only purpose of life is to support life”

Harish Johari

Kortgeleden voelde ik vrij plotseling een dwingende behoefte om ruimte te  creëren op de plank boven de oude voederbakken (‘altaar’) in het yoga centrum. Dat leidde afgelopen zondag tot veel gesjouw, weghalen, en leegmaken. Ik was zelf verbaasd over het resultaat: Nieuwe ‘leegte’; hoewel ik ook wel wat had laten staan; vooral bloemen en licht(jes). Pas nadat ik er nog een keer goed en geconcentreerd naar keek, realiseerde ik me dat het nu een ‘zevende chakra altaar’ is geworden.

Ganesha, die heb ik ook laten staan. De zoon van Shiva en Shakti , de jongen met de olifantenkop. De God Shiva staat voor zuiver bewustzijn en allerhoogste kennis. De godin Shakti voor moeder aarde.

 

Ganesha is goddelijk noch menselijk, symbool van het eerste chakra, de basis, het hier en nu, ZIJN, wie je bent, goed geaard. Maar hij is ook een vat vol tegenstellingen net als wij. Heer van belemmeringen, zoals wij die ook in het leven tegenkomen. Hij weet niet enkel hoe met hindernissen om te gaan, maar hij creëert ze ook. Net als wij. Hij is wijs, deze schrijver van de Mahabharata! Bij ieder nieuw begin wordt hij in India nog steeds veel aanbeden en gevraagd te helpen bij dat nieuwe begin en daartoe hindernissen weg te nemen.

Er is nog veel meer over Ganesha te vertellen maar het belangrijkste voor mij is zijn ‘Zitten’ om met al die tegenstellingen, verlangens en afkeer ‘niets ‘ te doen. Hij zit daar met zijn attributen, waar een potje met snoepjes niet bij mag ontbreken, ogenschijnlijk heel tevreden, bijna laconiek. ‘Mijn’ beeltenis van Ganesha, in de mooie oranje-gele kleur geglazuurd, maakte ik in het eerste jaar van mijn opleiding (1995) met veel plezier en er naar kijken roept blijdschap bij me op.

De onderste drie chakra’s zijn verbonden met het aardse, het ego. Het zijn centra van energie, met een bepaalde kwaliteit en doorwerkend op diverse niveaus in je lichaam, lichaamsdelen, organen, zintuigen en klieren. Wanneer deze zuiver zijn is er sprake van een gezond ontwikkeld ego, met een gezond lichaam om goed te functioneren, doelgericht, energiek, flexibel en toch standvastig. Daarom doen we daar veel yoga-oefeningen voor. Want laten we eerlijk zijn…… het valt niet altijd mee, om in evenwicht te blijven op dit aardse niveau! Zoeken naar dat evenwicht gaat onvermijdelijk gepaard met aarzeling, gewiebel, inspanning en frustratie en resulteert (gelukkig maar) soms in plezier, ontspanning en rust. En, heel af en toen, gaat dat, lijkt het wel, bijna vanzelf.
We zijn echter méér dan alleen een lichaam met een ego.

De bovenste  drie chakra’s zijn verbonden met dat wat het ego, het materiële overstijgt. Het zevende chakra (verbonden met de hersenschors), ‘je kroonpuntje’, symboliseert de leegte op materieel vlak. Bewustzijn. In het ideale geval zijn op dit niveau alle tegenstellingen losgelaten, opgelost en zijn we in contact met wat moeilijk onder woorden te brengen is. Dus ik noem het ’het Onnoembare’. Andere benamingen zijn onder andere: Licht, Zijn, Liefde, het Goddelijke, Brahman. Zelf ervaar ik daarbij enorme ruimte, lichtheid en een soort opgenomen zijn in, deel zijn van een onbegrensdheid. Een soort deel zijn van een eenheid die je ook kunt ervaren als je opgaat in de beleving van een landschap.

Er is in dit hoogste chakra geen dualiteit meer, en dat maakt dat we in een realiteit zijn, die ver voorbij het denken ligt. In ultieme ogenblikken zijn het eerste en zevende chakra EEN: de materie is als het ware overwonnen, maar blijft wel belangrijk om hier op aarde de dingen te doen die gedaan moeten worden. In die staat van zijn ben je Verlicht.

Hoewel we de laatste weken de nodige ademhalings- en fysieke oefeningen deden voor hart (chakra 4), keel (chakra 5), voorhoofd (chakra 6) en kruin (chakra 7), had ik daar graag nog wat meer aandacht aan gegeven. Om de sensaties die horen bij chakra 7 te kunnen ervaren, is het nodig dat ik in de les oefeningen geef voor alle chakra’s en niet alleen voor het topje van je hoofd. Nee, het hele lichaam is er bij betrokken. Hoe zuiverder de energieën van de verschillende, met elkaar in nauwe verbinding staande chakra’s zijn, des te meer werkt de specifieke kwaliteit van chakra 7 door in je hele wezen. De ademenergie stroomt van boven naar beneden, naar links en naar rechts, naar achteren en naar voren. De grenzen van het fysieke lichaam vervagen als het ware en het ego verschuift naar de achtergrond. Dan is het waarlijk STIL, vredig, licht, maar in hechte verbondenheid.

Het is de laatste weken, in de meeste groepen, ‘stiller’ na de les. Die stilte voelt anders aan als een half jaar geleden. Sereen zou ik zeggen. De oefeningen hebben hun werk gedaan.

Namasté ! Een groet. Het onnoembare in mij (‘ik’) buigt voor (‘jou’) het onnoembare in jou.

Deze groet wordt gedaan met de handen voor het hart, het vierde chakra. Het verbindt het hogere met het aardse, in het midden. Hier bevindt zich die vriendelijke, milde, compassievolle zorgzame, energie en speelt eigenbelang geen rol. Hier is ook geen dualiteit. Yoga blijft voor mij een uniek pad omdat het me vrij laat zelf te ontdekken en te ervaren wat voor mij belangrijk is in het leven. Iedereen kan daarbij op zijn eigen niveau meedoen en van daaruit ontdekken wat goed is om te doen en te laten. Vanuit het hoofd én het hart.

Ik hoop dat het door jullie ook zo ervaren wordt en dat ik jullie daarbij nog lang mag begeleiden.

Dank jullie wel voor het samenzijn in dit seizoen.
En zoals ik de les afsluit, sluit ik ook dit seizoen af: Namasté.

 

Jenneke van Doorn