Cursus DE ZON van compassie. 

‘Leven vanuit zelfbewustzijn met compassie en mindfulness’ 

Herken je dit?

In de mindfulness-trainingen bleek het voor de meeste mensen gemakkelijk, om een erkennende, accepterende houding tegenover prettige ervaringen toe te laten en te ervaren. Maar op een onprettige of pijnlijke ervaring volgt bijna altijd automatisch weerstand. We kunnen leren zien hoe die weerstand werkt en kiezen of we er wel of niet in meegaan.  We geven onszelf ruimte ook daar bewust van te zijn. De automatische weerstand is heel begrijpelijk maar niet altijd de meest adequate reactie. Compassie betekent dat je pijn en lijden wel erkent, toelaat en houdt een diepe wens in om weerstand, pijn en lijden te verminderen.

Merk je op dat je jezelf vaker voorbijloopt? Kun je niet meer voelen wat werkelijk belangrijk voor je is en ben je meer bezig met je verplichtingen en met wat anderen van je verwachten i.p.v. aandacht te geven aan je eigen behoeftes? Geniet je nog wel voldoende van het mooie in het leven? Negeer je nu stress, druk, pijnlijke ervaringen en gevoelens en wil je leren om ondanks dat toch te ontspannen, te verzachten en te erkennen? Wil je chronische stress en een burn-out voorkomen? Vraag je je af wat ‘compassie-kwaliteiten’ zijn en wil je er op een praktische, ervaringsgerichte manier kennis mee maken? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou.

In de cursus worden de volgende thema’s behandeld:

1.Wat is Compassie? Welke kwaliteiten horen bij compassie?

Compassie is geen medelijden. Het is noodzakelijk om de kwaliteiten van compassie te ontwikkelen om zowel betrokken als rustig met leed om te kunnen gaan. Dat blijkt o.a. uit de ontstaansgeschiedenis van de meeste religies en van kunstuitingen gemaakt in het verleden en heden. Steeds meer neurowetenschappers, psychologen en filosofen onderstrepen het belang van compassie, zelfs voor onze gezondheid. Toch verliezen we compassie uit het oog. Dat geldt zowel in ons eigen leven maar ook in onze huidige maatschappij.

Kun je deze kwaliteiten ontwikkelen en leren toepassen?

We kunnen de kwaliteiten die bij (zelf)compassie en altruïsme horen, ontwikkelen. We bezitten ze maar ze zijn vaak ondergesneeuwd.

 2.Van ego gerichtheid naar een ruimer bewustzijn

Er zijn nadelen aan een (te) groot ego. Toch is het ontwikkelen van een gezond ego belangrijk. Wat houdt dat eigenlijk in? Hoe overstijg je het ego, jezelf als persoon, zonder jezelf te verliezen? Hierbij is een belangrijke rol voor het (Universele) Bewustzijn weggelegd. Een stabiel ontspannen lichaam speelt ook een belangrijke rol. Dan kun je je vrij voelen, nieuwsgierig en speels en onbevangen en toch ook met beide benen op de grond en in de praktijk van alledag doen wat gedaan moet worden. Wat voor jou en je omgeving van belang is.

3.Er zijn drie emotie/regulatie systemen

  • Vluchten (ontkenning) en vechten (boosheid)
  • Hard werken, gezien worden en je doel bereiken (streven)
  • Rustig aandachtig aanwezig zijn met oog voor wat (nodig) is. (Zorgzaamheid en betrokkenheid)

We hebben ze alle drie nodig en fysiek werken ze alle drie anders door. Toch werken ze niet bij iedereen hetzelfde en heeft de ene mens te veel van het een en te weinig van het ander. Het is zinvol om te onderzoeken van waaruit jij handelt als je je zorgsysteem wilt inzetten om een meer compassievollere houding te ontwikkelen.

Daarbij is een accepterende, milde zachte erkennende houding met respect voor de kwetsbaarheid van het mens zijn van belang. Waarom is dat zo moeilijk, juist ook voor jezelf? Waarom vraagt dat moed?

4.We kennen allemaal momenten met pijn, zowel fysiek, als mentaal als emotioneel.

Het hoort bij het leven net zoals genieten, vreugde en het ‘goede’ bij het leven horen. Wat zijn de mogelijkheden om met bijv. pijn, stress, angst en verlies bij onszelf maar ook in ruimer verband, in onze maatschappij om te gaan. Hoe kun je jezelf ‘opvangen’ en meeleven met de ander zonder er zelf aan onderdoor te gaan?

Is er rust en om stil te staan bij het goede en wat je bereikt hebt? Is er tijd om dit te delen? Is er nog ruimte om te genieten?

5.De inhoud van de vijfde sessie hangt af van hoe de deelnemers reageren op de vorige bijeenkomsten.

Ik zal inspelen op wat de behoefte is op dat moment.

In de sessies komen telkens aan de orde

  • Theorie van de week, terugkijken naar eigen ervaringen.
  • Aansluitende meditatie-en yogabeoefening, observatie- en inzicht-oefeningen
  • Ontspanning en of kunstuiting
  • Oefeningen om thuis te doen/ afsluiting

Ervaring met mindfulness is wenselijk en ter voorbereiding op de deelname zal zo nodig een korte intake plaatsvinden.

Data en tijden

Op zaterdagmiddag 13:45 – 16:15 uur

September 21 en 28; Oktober 12; November 2; December 14 (terugkommiddag)

Lesgeld

€210,- incl. reader, oefeningen en btw

Zie voor nadere informatie over de kennismakingsworkshop

 

Hosting door Studio Projectie