Compassie

 

 

‘ Uncertain journey ’ , door Shirharu Shiota

 

 In deze installatie zijn metalen boten verbonden met wollen draden.

Elke draad kan opgevat worden als een mensenleven dat verweven raakt me andere levens.

De kleur rood beklemtoont dit door de gelijkenis met het bloed.

De boten brengen alle levens en herinneringen tesamen en varen ons door het leven.

 

( tijdelijke installatie in Noord-Brabants Museum; 2017)

 

 

De kracht van zachtheid en mildheid

Meer compassie verdiept je mindfulness- en yogabeoefening en maakt het leven ‘lichter’. Dat merk ik in mijn dagelijks leven en werk: Door meer tijd te nemen en liefdevol aandacht te besteden aan mezelf en waar ik mee bezig ben, kan ik meer aan.

Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek over de doorwerking van een compassievolle houding ten aanzien van je lichaam en geest en je omgeving. Het “Magisch brein, magisch hart “ van James Doty, is daar een voorbeeld van. Het boek van deze hoogleraar neurochirurgie en zijn levensverhaal laten zien hoe mindfulness en compassie het leven fundamenteel kunnen veranderen door naar ons brein en ons hart te luisteren en het te verzachten en open te stellen.

In de trainingen leren we emotionele kwaliteiten zoals mildheid, medeleven en vriendelijkheid in onszelf te ontdekken en te oefenen. Tegelijkertijd ontdek je hoe je jezelf belemmert bij het toepassen van deze eigenschappen voor jezelf en voor je omgeving. Dat kan confronterend zijn. Het ontwikkelen van een goed contact met je lichaam en het ervaren van een stevige basis (aarden) is belangrijk. Dat gebeurt o.a. door middel van yoga- en ademhalingsoefeningen. Ook op fysiek niveau is het fijn om in het hartgebied ruimte en zachtheid toe te laten en te ervaren. Het is natuurlijk ook helend en aangenaam om dat ook bij andere delen van het lichaam te ervaren.

 

Tijdens de training

Tijdens de training en begeleiding merk ik vaak hoe moeilijk deelnemers het vinden om een accepterende houding tegenover zichzelf te vinden. Dat is begrijpelijk omdat hun levenservaringen hen vaak hebben ‘geleerd’ om eerder streng, afkeurend, boos, teleurgesteld, schaamtevol en veeleisend tegenover zichzelf te zijn. Deze gedeelde en gemeenschappelijke ervaringen geven verbondenheid en herkenning.

Het vermogen om je kwetsbaarheid te kunnen en durven ervaren, vraagt veiligheid. Een compassievolle houding leidt tot die ervaarbare veiligheid. Zo kom je bij jezelf met begrip en zorgzaamheid, vanuit het verlangen om pijn op te heffen, vanuit medeleven met jezelf en met anderen en vanuit een tolerante houding. We kunnen deze emotionele kwaliteiten in onszelf ontdekken en oefenen. De eventueel opgeroepen emoties kunnen hoog oplopen. Je leert daarmee op een moedige maar milde manier om te gaan. Daarbij is het van belang een gezonde relatie met je lichaam te ontwikkelen zodat je een stevige basis ervaart. Dat gebeurt door middel van yogaoefeningen, die ook zorgen verzachten en verruimen van het hartgebied.

In de training komen aan de orde:

  • Mildheid en gedeelde vreugde en als ‘gelukkige’ houding in het leven.
  • Het erkennen van emotionele pijn als deel van het leven.
  • De drie types van emotieregulatie en de praktische implicaties.
  • Jezelf accepteren zoals je bent met compassie.
  • Inzicht in wat compassie al of niet is.
  • Stresshantering met zelfcompassie.
  • Oefeningen om je compassie te vergroten.
  • Spijt, schuld en vergeving.
  • De evolutie van het brein en van ons vermogen tot compassie en geluk.

 

Hosting door Studio Projectie