TERUG NAAR DE KLASSIEKE BRON:DE GEEST ZUIVER, STIL, HELDER EN GEFOCUST.

Ruim 200 jaar voor Christus verzamelde Patangali mondeling overgeleverde kennis van wijze mannen en schreef ze op in het boek ‘Zien door yoga’. Hierin wordt het doel van yoga uitgelegd en wat ervoor nodig is om dit te bereiken.

En iedere keer pak ik het weer. Het boek bevat 195 korte krachtige in Sanskriet geschreven teksten, waarvan natuurlijk vertalingen zijn geschreven en waarop ook vele commentaren zijn gegeven .Ik gebruik die van Jogchum Dijkstra en Salvatore Cantore. Zowel in de mindfulness-training als in de compassie-cursus vind ik die oude praktische kennis terug. Er is niets nieuws onder de zon. Het verschil is dat we nu uit wetenschappelijk onderzoek weten dat zowel mindfulness als compassie goed is voor je algehele gezondheid en een bijdrage leveren aan het omgaan met stress en het voorkomen van een burn out.

 

Patangali: Sutra 1.32 (Mijn favoriete):

De geest wordt sereen door

vriendelijkheid (maitri) bij geluk (sukka) op te roepen,

Mededogen (karuna) bij lijden/pijn (dukha)

Vreugde (midita) bij het goede (punya )

Gelijkmoedigheid (upeksun) bij het slechte (apunya)

Wat gevraagd wordt is dat je positieve krachten oproept in jezelf. Deze kunnen ondergesneeuwd zijn, toch bezit iedereen ze en zijn ze te ontwikkelen. (Zie mijn Compassie cursus jan. 2019)

 

Uit de Bhagavadgita

Nog een klassieker:In de Bhagavadgita *) lezen we dat Krishna tegen Arjuna zegt:

“Doe je werk in de geest van yoga. Zonder je eraan te hechten; blijf bij geluk en ongeluk dezelfde, want gelijkmoedig zijn is yoga.”

De vraag is hoe je gelijkmoedig blijft… Het lijkt wel of juist tegenwoordig iedereen overal een mening over heeft en deze ook moet ventileren zonder zich goed verdiept te hebben in waar het over gaat. Het komt de wereld niet ten goede.

Patangali: Sutra 1.34 Of door de adem krachtig uit te stoten.

De adem wordt in de yoga gebruikt als sleutel voor zowel geestelijk als lichamelijk welzijn. In de yoga traditie is de adem zowel met de geest als met het lichaam verbonden. Vandaar de ervaring dat je via de adem zowel je lichaam als je geest kunt beïnvloeden. Een rusteloze geest kun je niet bestrijden, want dat roept alleen maar meer gedachten en gevoelens op. Wel kun je door meditatie-ademhalingsoefeningen de geest steeds stiller en rustiger laten worden. Je kunt bovendien leren om een andere relatie aan te gaan met de sensaties die je ervaart in het lichaam. Ook met gedachten. (Zie mijn Compassie cursus). De geest kun je net als het lichaam zien als een instrument. Oefenen helpt je om het instrument bewust en effectief te gebruiken.

Yoga kan heel praktisch zijn. Dit is één van de antwoorden:

 

Oefening 1. De Kapalabhati (Sutra 1.34)

Een oefening waarbij de uitademing kort, actief en hoorbaar is en de inademing lang, tweemaal zo lang, passief en stil. We gaan dit in de laatste les van het seizoen samen oefenen. Zit goed recht op. Op de stoel is ook oké.

  • Neem waar vanuit het ruime bewust zijn.
  • Om uit te ademen trek je het gehele gebied tussen schaambot en navel krachtig naar binnen. Het middenrif komt dan vanzelf omhoog. De lucht wordt uit de longen geperst. Je laat los, de spieren ontspannen en de adem kan in de longen stromen. Begin met vijf keer; het kan ook twintig keer.
  • Dan vier keer de adem laten komen en gaan en de vijfde keer de instoom zo lang mogelijk aanhouden en zo lang mogelijk uitademen (Niet te veel je best doen). In het begin deze serie rustig en niet te snel doen.
  • Je kunt een serie van tussen de een en vijf doen.

 Deze herhaalde op en neer gaande beweging maakt het hart, de maag en de lever veerkrachtiger. Het is tevens een reinigingsoefening. Het onderste deel van de longen kan de verbruikte energie loslaten en het hele ademhalingssysteem wordt gereinigd. De geest wordt helder en het concentratievermogen versterkt.

Oefening 2. Sutra 1.13: oefening is de inspanning, het stilleggen te bestendigen

  • Begin zoals hierboven.
  • We richten de aandacht op de adembeweging en nemen de sensaties waar die bij de uit- en inademing horen. De adem gaat niet ononderbroken door. Steeds is er tussen de in- en uitademing een pauze. Even is er niets. Na de uitademing is er (nog duidelijker) een stop, een stil moment; niets gebeurt er; zelfs het hart staat even stil. Daar ben je opgericht! Op de stilte.

En net zoals de adem komt en gaat, gaan ook de gedachten. Bij nauwkeurig waarnemen zie je dat er maar één gedachte tegelijk verschijnt. Pas als de ene verdwenen is volgt een andere. De oefening bestaat daarin dat je bij de meditatie al de aandacht richt op de onderbreking, op de stilte. Het vereist wilskracht en inspanning. Dan kun je bereiken dat de stilte langer en duurzamer wordt.

De geest wordt steeds stiller en zuiverder.

In die stilte kunnen de antwoorden op vragen komen zonder erover na te denken…ook over 2019.

Jenneke

*) Hèt yogaboek met bezinning op natuur, wereld en geest en met directieven hoe te leven te handelen. Vertaling door Mansukh Patel.

Hosting door Studio Projectie